Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân

Chào mừng bạn đến với Tra cứu thần số học Việt Nam. Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Chung chung (GDPR) và các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu áp dụng khác.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên trang web.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, địa chỉ thư, số điện thoại và thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để:

  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
  • Phản hồi lại các yêu cầu hỗ trợ hoặc yêu cầu thông tin từ bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu (ví dụ: chia sẻ thông tin địa chỉ với đơn vị vận chuyển để giao hàng).

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn làm điều này, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối chính sách này.

6. Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về cách bạn tương tác với trang web.

7. Sửa đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong các quy định pháp luật hoặc thực tiễn bảo mật. Phiên bản mới nhất của chính sách này sẽ luôn được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: