Chính sách quảng cáo và liên kết

Chính sách quảng cáo và liên kết là những quy định quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hợp lý trong việc quảng bá và liên kết với website Tra cứu thần số học Việt Nam. Dưới đây là một số ghi chép mẫu về Chính sách quảng cáo và liên kết dành cho trang web này:

I. Chính sách quảng cáo:

 1. Loại quảng cáo chấp nhận:
  • Chúng tôi chấp nhận các loại quảng cáo liên quan đến lĩnh vực thần số học, tâm linh, tâm thần học, truyền thông và các ngành liên quan khác.
  • Quảng cáo phải tuân thủ đạo đức và không vi phạm pháp luật.
 2. Từ chối quảng cáo:
  • Chúng tôi không chấp nhận các quảng cáo liên quan đến nội dung bạo lực, khiêu dâm, phản động, vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp đối với đối tượng trang web của chúng tôi.
 3. Phân chia nội dung quảng cáo:
  • Quảng cáo sẽ được đặt ở các vị trí rõ ràng và phân biệt với nội dung tự nhiên để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.
  • Chúng tôi có quyền quyết định vị trí và hình thức hiển thị quảng cáo trên trang web.
 4. Trách nhiệm quảng cáo:
  • Nội dung, sản phẩm và dịch vụ của quảng cáo đều là trách nhiệm của nhà quảng cáo, không phải của tracuuthansohoc.com.vn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo từ bên ngoài.

II. Chính sách liên kết:

 1. Liên kết đến trang web bên ngoài:
  • Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài để cung cấp thông tin bổ ích cho người dùng.
  • Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và quyền riêng tư của các trang web bên ngoài này.
 2. Liên kết đến tracuuthansohoc.com.vn:
  • Chúng tôi hoan nghênh các trang web liên quan đến chủ đề của chúng tôi để liên kết với tracuuthansohoc.com.vn.
  • Chúng tôi có quyền từ chối các liên kết không phù hợp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.
 3. Đồng thuận liên kết:
  • Nếu bạn muốn liên kết với tracuuthansohoc.com.vn, bạn phải đồng ý với chính sách liên kết của chúng tôi và không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào để gian lận hoặc làm sai lệch liên kết.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi và điều chỉnh chính sách quảng cáo và liên kết này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ trên tracuuthansohoc.com.vn.