Chính sách sử dụng

1.1. Nội dung trang web:

 • Trang web Tra cứu thần số học Việt Nam cung cấp thông tin về các thuật ngữ và khái niệm trong lĩnh vực thần số học, nhằm mục đích cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức cho người dùng.
 • Người dùng có quyền truy cập, xem và sử dụng thông tin có trên trang web, với điều kiện tuân thủ các quy định và điều kiện trong chính sách này.

1.2. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • Tất cả nội dung trên trang web “tracuuthansohoc.com.vn” đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu.
 • Người dùng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

1.3. Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo mật riêng tư. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng với mục đích liên hệ và cung cấp thông tin liên quan tới lĩnh vực thần số học.

1.4. Hạn chế trách nhiệm:

 • Trang web “tracuuthansohoc.com.vn” không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.
 • Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân khi quyết định sử dụng thông tin từ trang web và nên tư vấn với chuyên gia nếu cần thiết.
 1. Chính sách bản quyền:

2.1. Bản quyền nội dung:

 • Tất cả nội dung, bài viết, hình ảnh, đồ họa và các tài liệu khác trên trang web “tracuuthansohoc.com.vn” đều thuộc quyền sở hữu bản quyền của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu.
 • Mọi hành vi sao chép, phát tán, hoặc tái sử dụng nội dung trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi đều bị cấm.

2.2. Yêu cầu về bản quyền:

 • Nếu bạn tin rằng nội dung trang web “tracuuthansohoc.com.vn” vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét và giải quyết vấn đề này.

2.3. Sử dụng nội dung với sự cho phép:

 • Nếu bạn muốn sử dụng nội dung từ trang web “tracuuthansohoc.com.vn” cho mục đích phi thương mại hoặc thương mại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xin phép trước khi thực hiện hành động này.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tuân thủ chính sách sử dụng và bản quyền này khi truy cập và sử dụng trang web “tracuuthansohoc.com.vn”. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn.