Chính sách sử dụng cookie

Chính sách sử dụng cookie cho trang web Tra cứu thần số học Việt Nam:

  1. Giới thiệu về cookie: Trang web tracuuthansohoc.com.vn sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp các dịch vụ và chức năng cá nhân hóa.
  2. Loại cookie chúng tôi sử dụng: Trang web tracuuthansohoc.com.vn sử dụng hai loại cookie sau đây:
  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để giúp bạn trải nghiệm trang web và sử dụng các chức năng cơ bản. Chúng bao gồm việc lưu trữ thông tin đăng nhập và các tùy chọn ngôn ngữ.
  • Cookie phân tích và hiệu năng: Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập nhiều nhất, thời gian bạn dành trên trang và các vấn đề kỹ thuật bạn có thể gặp phải. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
  1. Quyền kiểm soát cookie: Khi truy cập vào trang web tracuuthansohoc.com.vn, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt web của mình. Nếu bạn chọn từ chối sử dụng cookie, một số chức năng của trang web có thể không hoạt động đúng hoặc không sử dụng được.
  2. Chính sách bên thứ ba: Trang web tracuuthansohoc.com.vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Trước khi sử dụng các trang web bên thứ ba, vui lòng kiểm tra và đọc chính sách bảo mật của họ.
  3. Thay đổi chính sách cookie: Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Sử dụng Cookie của mình theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie hoặc các yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được công bố.
  4. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Sử dụng Cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã sử dụng trang web tracuuthansohoc.com.vn và hiểu rõ về Chính sách Sử dụng Cookie của chúng tôi.